Du froid sur les Ondes du 14/10/2016

Avec William Boulay

Invité : Olivier Truc, auteur et journaliste

Réf / Notes : « La montagne rouge » Ed Métaillié

Site dédié : www.lamontagnerouge.com

Emission co-produite avec La Team Givrés

Copyright ©Peter Knutson Bilden får endast användas i samband med redaktionella artiklar för Olivers böcker utgivna av piratförlaget 2014/2015 All Rights Reserved. Detta fält får inte ändras eller raderas enligt 6 kap enligt lag (1960:729) Fotografens namn skall anges vid ALL publicering! Bilden skyddas av upphovsrättslagen.
Copyright ©Peter Knutson Bilden får endast användas i samband med redaktionella artiklar för Olivers böcker utgivna av piratförlaget 2014/2015
All Rights Reserved.
Detta fält får inte ändras eller raderas enligt 6 kap enligt lag (1960:729)
Fotografens namn skall anges vid ALL publicering!
Bilden skyddas av upphovsrättslagen.